® Steam Generators BALTIC

Saadaval igasuguse võimsuse ja rõhu jaoks. Aur moodustab 3 minutiga.

ALBA Aurugeneraatorid

Aurugeneraatoreid kasutatakse kogu maailmas väga erinevates valdkondades. Neid vajatakse tekstiili- ja toidutööstuses, ehitusmaterjalide tootmisel ja puidu töötlemisega tegelevates ettevõtetes, ravimitööstuses, keemialaborites ja mujalgi. Kiiresti ja katkematult toodetav aur, säästlikkus, ning mis peamine, ohutus on peamised nõuded, mida tänapäevastele aurugeneraatoritele esitatakse. Kõik need küsimused lahendatakse juba projekteerimise etapis automaatika, materjalide kontrollimise ja tööstuslike protsesside abil.

Aurugeneraatori valikul tuleb kindlasti pöörata tähelepanu seadme tootlikkusele, seadme töörõhku ja väljuva auru temperatuuri puudutavatele nõudmistele, energiaallikale ja vee kvaliteedile.

ALBA aurugeneraatorid on parim valik kõigile tööstusettevõtetele, kus vajatakse kindlate omadustega kvaliteetset tehnoloogilist auru.

Horizontal Steam Generators

Horisontaalasetusega Aurugeneraatorid

Vertical Steam Generators

Vertikaalasetusega Aurugeneraatorid

Electric Steam Boiler

Elektriline Aurugeneraator

Aurugeneraatorite eelised

 • Tänu soojusvaheti ainulaadsele konstruktsioonile soojeneb leegi ja suitsugaaside toimel paremini.
 • Energiasäästja tõstab sisselastava vee temperatuuri väljuvate gaaside toimel 7–12 °C, suurendades sellega töö efektiivsust 3% võrra.
 • Põleti astmeline töörežiim võimaldab seadme tööks vajaliku rõhu ja aurukoguse automaatset säilitamist.
 • Toitepumbad suudavad probleemideta pumbata 105-kraadist vett. Järelikult kulub vee aurustamiseks vähem energiat ning seadme kasutegur on suurem.
 • Aur on kasutamisvalmis umbes 3 minutit pärast seadme külmkäivitamist; katla kasutegur on 8% suurem kui tavalistel aurukateldel.
 • Tänu spiraali erilisele konstruktsioonile puudub plahvatusoht.
 • Seade ei ohusta inimeste tervist ega kahjusta keskkonda.
 • Seadme kõik rõhu all töötavad osad ja nende materjalid on sertifitseeritud vastavalt rõhu all töötavaid seadmeid puudutavale direktiivile 97/23/EC.
 • Seadme suur ohutus, konstruktsiooni kerge kaal ja kompaktne disain võimaldavad selle paigaldamist erinevatesse, ka vähese põrandapinnaga ruumidesse.
 • Kõik seadme osad ja materjalid on toodetud Euroopas ning neil on kvaliteedisertifikaadid.
 • Võimsuse reguleerimine toimub automaatselt. Aurugeneraator käivitub vaid ühe nupuvajutusega. Juhtimispult pannakse kaasa tellimisel.
 • Kõik tööparameetrid kuvatakse digitaalsele ekraanile.
 • Seadme hoolduskulud on märgatavalt väiksemad kui teistel samalaadsetel seadmetel.
 • Seade on keskkonnasõbralik.
 • ALBA aurugeneraatoreid toodetakse tänapäevase tootmisvõimsusega 50 000 m² üldpinnaga tehaseruumides.
 • Seadme rõhu all töötavad osad on keevitatud robotitega, see välistab inimfaktori.
 • Tänu kompaktsele konstruktsioonile võtab vähe ruumi, mis lubab paigalduskuludelt kokku hoida.
 • Küttekeha spiraal on valmistatud P235GH tüüpi terastorudest.
 • ALBA on üks vähestest Euroopa aurugeneraatoritootjatest, kellel on kvaliteedisertifikaat (QSA moodul H1, mis põhineb rõhuseadmete direktiivil 97/23/EC).